Meghívó közgyűlésre

A Társasházak Veszprémi Egyesülete
Tisztelettel meghívja a társasházat képviselő Tagtársat
az egyesület beszámoló közgyűlésére
Ideje: 2023. május 23-a 17:30
Helye: AGÓRA Kulturális Központ Táborállás tér 1.

Javasolt napirendi pontok:
1.) Levezető elnök megválasztása
2.) Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása
3.) Beszámoló 2022. évi tevékenységről, elfogadása
4.) Gazdasági beszámoló 2022-ről , elfogadása, mérleg elfogadása
5.) A 2023 évi terv előterjesztése, elfogadása
6.) Tájékoztató a Társasházi Törvény várható változásáról
7.) A társasház mint jogi személy nyilvántartása ( tájékoztató )

A közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes , akkor a megismételt közgyűlésre 2023. május 23-án 1745 – kor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Veszprém, 2023. május 12.

Kérjük tisztelje meg személyes jelenlétével és vegyen részt az egyesületi közgyűlésen.
Furcsának érezhető az alábbi mondat, de:
Nincsen nagyobb tragédia mind egyéni, mind pedig egyesületi
életünk szintjén mint a közöny.

TVE elnöksége

Leave a Comment