h01
h02
previous arrow
next arrow
Shadow

Bemutatkozás

A Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE) korábban Veszprém Városi Társasházak Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete 1998-ban alakult 15 tahggal, az önkormányzati és honvédségi tulajdonú panelházak tömeges privatizációja idején. Működési köre az érdekvédelem. A vezetőség Molnár János elnök, Bodanitz Anna ügyvezető elnök, Czencz Sándorné gazdasági munkatárs voltak.
Megalakulásakor az volt a cél, hogy segítse a panelházak újdonsült és tájékozatlan tulajdonosait, több ezer veszprémi polgárt, hogy a kezelésébe adott, leromlott állapotú, de mégis hatalmas nemzeti vagyont képviselő lakóépületeket megóvja a pusztulástól és érdekképviselettel, szervezéssel, tapasztalatcserével segítse a tulajdonostársakat új feladataik, az épületek üzemeltetése, állagmegóvása megismerésében.
Az egyesület célja, hogy segítse a közös képviselőket, társasház kezelőket, hogy a feladatukat a törvényi előírások betartásával az energia megtakarítás és környezetvédelem figyelembevételével és a tulajdonosok megelégedésére végezzék. A céljaink megvalósítása érdekében tájékoztatókat adunk ki, ingyenes előadásokat tartunk, aktuális témákból fórumokat rendezünk és szakmai tanácsadással állunk a tulajdonosok és közös képviselők rendelkezésére .
Vass Tibor 21 éven át elnökünk, 2012-2022 között a Társasházkezelők és Társasházak Országos Egyesülete etikai bizottságának elnöke volt.
Az elnökség díjazás nélkül látja el feladatát. A programjainkat alapvetően a tagdíjból finanszírozzuk.

Az Egyesület célja ma is:

  • Közhasznú tevékenységként tanácsadással, rendszeres tájékoztatókkal, oktatásokkal, kiadványokkal segíteni tagjait, hogy tevékenységüket a jogszabályok szerint lássák el és a társasházak tulajdonostársaiban a tulajdonosi szemléletet kialakítsák
  • Segíteni a társasházak közös képviselőit és a társasház kezelőket a környezetvédelmi feladatok ellátásában, lakókörnyezetük megóvásában, környezetük szépítésében
  • Képviselni a társasházakat, az ott lakó tulajdonosok érdekeit
  • Előadások, fórumok szervezésével segíteni a közös képviselőket és a tulajdonostársakat a társasházakat érintő információkhoz jutásban
  • Kapcsolatot létesíteni hasonló célú városi, megyei és országos hatáskörű civil szervezetekkel
  • Segíteni a társasházakat pályázatok elkészítésében
  • A társasházkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok közkinccsé tétele.

Az elmúlt másfél év

Jelentősen korlátozta egyesületünk és a társasházak életét is az elmúlt másfél év. A világjárvány hatására hektikusan alakult a társasházi közgyűlések lebonyolítása. Jelentősen átalakult a TVE vezetése is. Huszonegy év után lemondott Vass Tibor, aki szinte motorja volt az egyesületnek, rendkívül áldozatos tevékenységével átsegített bennünket a legnehezebb napokon is. Jórészt neki köszönhető az egyesület internetes honlapjának létrehozása és a részvétel több Civil Nap-i rendezvényen. Kapcsolatait kihasználva számos új információhoz jutottunk, szinte rendszeres vendégünkké vált dr. Bék Ágnes társasházi jogász, a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének elnöke is.

Rendszeresen kézhez kaphattuk a tájékoztatókat, amikben hasznos információkat találhattunk az aktuális társasházi ügyekről.
Megjelentettünk egy „kisokost” is, amit haszonnal forgathatnak nem csak a „szakemberek”, hanem a társasházakban élők is.
Több NEA pályázaton indultunk és nyertünk is támogatást, amivel szervezeti életünket erősíthettük, összejöveteleinket színesíthettük. Volt, amikor a veszprémi önkormányzat is támogatott bennünket, ennek azonban gátat szabott együttműködési készségünk, illetve bizonyos határok, amiket – a társasházakban élők védelme érdekében – nem kívántunk átlépni. Talán elegendő, ha a „majdnem kötelezővé tett” hulladéktároló ketrecek ügyében sikerült elérnünk.

Tavaly márciusban választottunk új elnököt, Kemendiné Bauer Zsuzsanna személyében, aki reményeink szerint új lendületet adhatott egyesületünk életének. Sajnos a pandémia őt is jelentősen akadályozta munkájában és néhány hete – egészségügyi okokból – lemondani kényszerült.

Legutóbbi taggyűlésünkön sikerült új elnököt választani Mülner Attila személyében, aki máris nagy kedvvel látott munkához. Megújult az elnökség és a felügyelő bizottság is. Kívülálló nehezen tudja elképzelni, hogy milyen nehézséget okoz mindennek a Törvényszéken való „hitelesítése” egy Alapszabály módosítás formájában. Ehhez kénytelenek vagyunk jogász segítségét is igénybe venni.

A következő évre szóló program jelenleg formálódik, amint „vitaérett” lesz, eljuttatjuk azt tagjainkhoz.