Aktuális

Híreink, aktualitásaink

Sürgős feladata van a közös képviselőknek a tűzvédelmi házirenddel kapcsolatban

Megjelent a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amely egyben hatályon kívül helyezi a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet. Az új BM rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba és a közös képviselők számára is ad munkát.

Ez a jogszabály rendelkezik többek közt a tűzvédelmi házirend tartalmáról, amelynek a korábbi jogszabályban előírthoz képest most kibővült a tartalma.

A új BM rendelet 5. §-a szerint:
„5. § (1) A háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa írásban kidolgozza és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadja az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) A tűzvédelmi házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:
a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
h) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
i) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
j) a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.
(3) A tűzvédelmi házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.
(4) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

A fentiek értelmében tehát a társasház tűzvédelmi házirendjében a jövőben fel kell tüntetni a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét is. Így, ha az eddig még nem szerepelt a társasházi dokumentumban, a rendelet szerint 30 nap áll rendelkezésre annak módosítására.

M E G H Í VÓ

A Társasházak Veszprémi Egyesülete tisztelettel meghívja a közös képviselőket és társasházi tulajdonosokat a Bakonykarszt Zrt –vel közösen tartandó fórumra.

Fórum témái:

  • Szenvedhetnek-e bármilyen hátrányt azok, akik eddig nem tudták lecserélni lejárt szavatosságú vízórájukat?
  • Várhatóan mikor normalizálódik a helyzet, azaz áll rendelkezésre elegendő számú hitelesített vízmérő és VIPAK?
  • A vízművek államosítása jár-e majd Veszprémben áremelkedéssel.
  • Országosan egységesítik-e a szolgáltatások (ivóvíz, szennyvíz) árakat?
  • Milyen információk állnak rendelkezésre a mellékmérők hitelesítéséről?

A fórum helye:
AGÓRA Kulturális Központ Táborálláspark 1.
Ideje :
2023 december 12-e 1700 óra

Amennyiben kérdése, észrevétele lenne a szolgáltatóval kapcsolatban kérem küldje meg az info@thve.hu e-mail címre, 2023 december 04-ig

Mülner Attila
TVE elnök

Meghívó közgyűlésre

A Társasházak Veszprémi Egyesülete
Tisztelettel meghívja a társasházat képviselő Tagtársat
az egyesület beszámoló közgyűlésére
Ideje: 2023. május 23-a 17:30
Helye: AGÓRA Kulturális Központ Táborállás tér 1.

Javasolt napirendi pontok:
1.) Levezető elnök megválasztása
2.) Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása
3.) Beszámoló 2022. évi tevékenységről, elfogadása
4.) Gazdasági beszámoló 2022-ről , elfogadása, mérleg elfogadása
5.) A 2023 évi terv előterjesztése, elfogadása
6.) Tájékoztató a Társasházi Törvény várható változásáról
7.) A társasház mint jogi személy nyilvántartása ( tájékoztató )

A közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes , akkor a megismételt közgyűlésre 2023. május 23-án 1745 – kor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Veszprém, 2023. május 12.

Kérjük tisztelje meg személyes jelenlétével és vegyen részt az egyesületi közgyűlésen.
Furcsának érezhető az alábbi mondat, de:
Nincsen nagyobb tragédia mind egyéni, mind pedig egyesületi
életünk szintjén mint a közöny.

TVE elnöksége

Veszprémi Civil Nap ’23 felhívás

ISMÉT CIVIL NAP!

2023. május 20-án (szombat), ismételten megszervezésre kerül a Veszprémi Civil Nap, helyszíne a „Gyárkert” az egykori Bútorgyár területén, Veszprém, Jutasi út 3.

Az eseményre várjuk azon civil szerveztek jelentkezését, akik tovább színesítenék a tervezett programokat.

FONTOS! A csatolt jelentkezési lapon az is adja le a jelentkezését, aki az eddigi egyeztető a fórumok során előzetesen szóban jelentkezett!

Jelentkezési határidő: 2023. április 20.

SZÍNPADI MŰSOR JELENTKEZÉS

Ezúton várjuk további szervezetek jelentkezését, akik színpadi fellépéssel járulnak hozzá a Civil Naphoz. Kérjük töltsék ki a „SZÍNPADI FELLÉPÉSEK” jelentkezési lapot a lenti gombra kattintva!

A színpadi fellépések 10 percben tudnak megvalósulni 10.00 – 17.00 óra között.

A Színpadi programokkal kapcsolatban bármi kérdés felmerül, keressék Jurics Editet az alábbi telefonszámon: 30/296 3834

SZÍNPADI FELLÉPÉSEK jelentkezési lapja, az alábbi linken található:

JELENTKEZEM A SZÍNPADI MŰSORRA >>>

PROGRAMOKRA, KIÁLLÍTÁSOKRA JELENTKEZÉS

Ezen kívül várjuk a Civil Napon megjelenni szándékozó civil szervezetek jelentkezését, ha kiállítással, vagy programmal szeretnének részt venni, 10-17 óra között.

CIVIL NAPI programok jelentkezési lapja az alábbi linken található:

JELENTEKZEM A PROGRAMOKRA >>>

HALÁSZLÉ FŐZŐ VERSENY

Ebben az évben is megrendezésre kerül a hagyományos halászlé főző verseny.

Jelentkezés és a részletek hamarosan.

Meghívó taggyűlésre

a Társasházak Veszprémi Egyesülete Tisztelettel meghívja az egyesület taggyűlésére

Tisztelt Tagtársunk !
Értesítem, hogy június 30-án ( csütörtök ) 17:00 órakor
az egyesület közgyűlést tart

Helyszín: AGÓRA Kulturális Központ ( 8200 Veszprém Táborállás park 1.)
A taggyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok.

Izent a képviselő, akciókra vágyik

Nagy fába vágta a fejszéjét Csík Richárd önkormányzati képviselő. Elképzelése az, hogy felrázza a társasházak közösségi életét – ami volt már élénkebb is – és ha lehet, bevonja őket mindenféle közösségi akcióba – legyen szó szemétszedésről, vagy szalonnasütésről -, ezen túlmenően pedig igyekszik kikérni a véleményüket környezetük alakítását illetően (pl. hol legyen parkoló, hol ne legyen, hol vágjanak ki fát, hol ne).

Erről egy Egyetemi-városrészi közös képviselők számára összehívott fórumon tájékoztatta a megjelent csaknem tucatnyi közös képviselőt és a Társasházak Veszprémi Egyesületének elnökét.

Fókuszban a szelektívhulladékgyűjtő szigetek

Konstruktív megbeszélés zajlott november 17-én a VHK központjában, amin Czaun János a VHK Kft ügyvezetője, Halmay Gábor és Csik Richárd önkormányzati képviselők, Kertész Csaba, Kertész Hajnalka közös képviselők, Mülner Attila a TVE elnöke, valamint Lékó Sándor a TVE elnökségi tagja vettek részt. A csaknem kétórás eszmecsere konstruktív légkörben lezajlott. A találkozó eredménye még karácsony előtt látható lesz Veszprém néhány utcájában.

Új elnöksége van egyesületünknek

Huszonegy év után lemondott Vass Tibor a TVE elnöke, aki sok viharon át kormányozta az egyesület hajóját az elmúlt két évtizedben. Áldozatos munkájáért Lékó Sándor mondott köszönetet, aki két év „távollét” után az elnök kérésére tért vissza a vezetőségbe.

A közgyűlésre eredetileg március 30-án került volna sor, de a veszélyhelyzet kihirdetése ezt megakadályozta.

Az elnök „leköszönő” beszámolójából kiderült, hogy az egyesület a nehézségek ellenére is teljesítette minden vállalt kötelezettségét és a jövőre nézve is tartalmas terveket fogalmazott meg. Az elmúlt év fontos eseménye volt a részvétel (a leköszönő elnök által alapított) veszprémi Civil Napon és az is fontos eredmény, hogy etikai kérdésben az elnökség nem kapott bejelentést az egyesület tagjainak működéséről.

Meghívó közgyűlésre

2019-11-08 09:06:48

Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE) Szeretettel meghívja a társasház képviselőit az egyesület közgyűlésére
Időpont:
2020. október 29. (csütörtök) 17 óra 30 perckor

Helyszín:
Agóra Veszprém Kulturális Központ
8200 Veszprém, Táborállás tér 1.