Meghívó közgyűlésre 2021

a Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE)
Szeretettel meghívja a társasház képviselőit
az egyesület közgyűlésére

Időpont: 2021. október 15. (péntek) 16 óra
Helyszín: Agóra Veszprém Kulturális Központ
8200 Veszprém, Táborállás tér 1.

Napirend:
1) A közgyűlésen elnöklő személy, közgyűlési jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása, határozatképesség megállapítása.
2) A 2020. évi beszámoló megtárgyalása, a Felügyelő Bizottság beszámolója.
3) A 2020. évi beszámoló elfogadása.
4) A 2021. évi költségvetési terv megtárgyalása, elfogadása.
5) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság tagok felmentése.
6) A jelölő bizottság megválasztása. Jelöltek felvétele a szavazó listára.
7) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
8) Az elnök egyedüli aláírási joggal történő felruházása a TVE bankszámlája felett.
9) A Társasházak Veszprémi Egyesület székhelyének módosítása (új székhely meghatározása).
10) Alapszabály módosítása (elfogadása):
• az új elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagokkal
• az új székhellyel.
11) Könyvelő felmondása.
12) Új könyvelő választása.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az aktuális taglétszám több mint a fele jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, 2021. október 15. 16 óra 15 perc kezdettel megismételt közgyűlést hívunk össze az eredeti közgyűléssel megegyező helyszínre és megegyező napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés a jelenlevők létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Veszprém, 2021. szeptember 29.
TVE Elnöksége

Leave a Comment