Meghívó taggyűlésre

a Társasházak Veszprémi Egyesülete Tisztelettel meghívja az egyesület taggyűlésére

Tisztelt Tagtársunk !
Értesítem, hogy június 30-án ( csütörtök ) 17:00 órakor
az egyesület közgyűlést tart

Helyszín: AGÓRA Kulturális Központ ( 8200 Veszprém Táborállás park 1.)
A taggyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok.

Javasolt napirendi pontok:

  1. Levezető elnök megválasztása
  2. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  3. Jegyzőkönyv hitelesítők ( 2 fő ) megválasztása
  4. Beszámoló ( tájékoztató ) az egyesület 2021. év működéséről és gazdálkodásáról
  5. Az egyesület 2022. évi feladatai és a terv megvitatása

Felhívom a Tagtárs figyelmét, hogy az Egyesület Alapszabálya szerint ha a közgyűlés nem határozatképes, akkor megismételt közgyűlést kell összehívni. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlésre a határozatképtelenség megállapítása után, 1715 órakor kerül sor az eredeti meghívóban megjelölt helyen és napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés az alapszabályban foglaltak szerint a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Kérem a megjelenni nem tudó tagot, hogy a meghatalmazását a meghatalmazottal küldjék el a közgyűlésre.

Veszprém, 2022. június 13.

Tisztelettel: Mülner Attila
TVE elnök

Leave a Comment