Author name: admin

Sürgős feladata van a közös képviselőknek a tűzvédelmi házirenddel kapcsolatban

Megjelent a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet, amely egyben hatályon kívül helyezi a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendeletet. Az új BM rendelet 2024. január 1-jén lépett hatályba és a közös képviselők számára is ad munkát.

Ez a jogszabály rendelkezik többek közt a tűzvédelmi házirend tartalmáról, amelynek a korábbi jogszabályban előírthoz képest most kibővült a tartalma.

A új BM rendelet 5. §-a szerint:
„5. § (1) A háromnál több építményszinttel rendelkező, tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa írásban kidolgozza és tűzvédelmi házirend elnevezéssel kiadja az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) A tűzvédelmi házirend az épületre, épületrészre vonatkozóan tartalmazza:
a) a tűzjelzés tartalmi követelményeit,
b) az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait,
c) a tárolásra vonatkozó előírásokat,
d) a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat,
e) a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait,
f) a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat,
g) a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét,
h) a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait,
i) a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat és
j) a tűzvédelmi házirend készítőjének nevét, elérhetőségét, aláírását, valamint a készítés dátumát.
(3) A tűzvédelmi házirendet a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül átdolgozza és naprakészen tartja.
(4) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

A fentiek értelmében tehát a társasház tűzvédelmi házirendjében a jövőben fel kell tüntetni a közművek főelzáró szerelvényeinek helyét is. Így, ha az eddig még nem szerepelt a társasházi dokumentumban, a rendelet szerint 30 nap áll rendelkezésre annak módosítására.

M E G H Í VÓ

A Társasházak Veszprémi Egyesülete tisztelettel meghívja a közös képviselőket és társasházi tulajdonosokat a Bakonykarszt Zrt –vel közösen tartandó fórumra.

Fórum témái:

  • Szenvedhetnek-e bármilyen hátrányt azok, akik eddig nem tudták lecserélni lejárt szavatosságú vízórájukat?
  • Várhatóan mikor normalizálódik a helyzet, azaz áll rendelkezésre elegendő számú hitelesített vízmérő és VIPAK?
  • A vízművek államosítása jár-e majd Veszprémben áremelkedéssel.
  • Országosan egységesítik-e a szolgáltatások (ivóvíz, szennyvíz) árakat?
  • Milyen információk állnak rendelkezésre a mellékmérők hitelesítéséről?

A fórum helye:
AGÓRA Kulturális Központ Táborálláspark 1.
Ideje :
2023 december 12-e 1700 óra

Amennyiben kérdése, észrevétele lenne a szolgáltatóval kapcsolatban kérem küldje meg az info@thve.hu e-mail címre, 2023 december 04-ig

Mülner Attila
TVE elnök

Meghívó közgyűlésre

A Társasházak Veszprémi Egyesülete
Tisztelettel meghívja a társasházat képviselő Tagtársat
az egyesület beszámoló közgyűlésére
Ideje: 2023. május 23-a 17:30
Helye: AGÓRA Kulturális Központ Táborállás tér 1.

Javasolt napirendi pontok:
1.) Levezető elnök megválasztása
2.) Jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő megválasztása
3.) Beszámoló 2022. évi tevékenységről, elfogadása
4.) Gazdasági beszámoló 2022-ről , elfogadása, mérleg elfogadása
5.) A 2023 évi terv előterjesztése, elfogadása
6.) Tájékoztató a Társasházi Törvény várható változásáról
7.) A társasház mint jogi személy nyilvántartása ( tájékoztató )

A közgyűlés a meghirdetett időben nem határozatképes , akkor a megismételt közgyűlésre 2023. május 23-án 1745 – kor kerül sor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
Veszprém, 2023. május 12.

Kérjük tisztelje meg személyes jelenlétével és vegyen részt az egyesületi közgyűlésen.
Furcsának érezhető az alábbi mondat, de:
Nincsen nagyobb tragédia mind egyéni, mind pedig egyesületi
életünk szintjén mint a közöny.

TVE elnöksége

Veszprémi Civil Nap ’23 felhívás

ISMÉT CIVIL NAP!

2023. május 20-án (szombat), ismételten megszervezésre kerül a Veszprémi Civil Nap, helyszíne a „Gyárkert” az egykori Bútorgyár területén, Veszprém, Jutasi út 3.

Az eseményre várjuk azon civil szerveztek jelentkezését, akik tovább színesítenék a tervezett programokat.

FONTOS! A csatolt jelentkezési lapon az is adja le a jelentkezését, aki az eddigi egyeztető a fórumok során előzetesen szóban jelentkezett!

Jelentkezési határidő: 2023. április 20.

SZÍNPADI MŰSOR JELENTKEZÉS

Ezúton várjuk további szervezetek jelentkezését, akik színpadi fellépéssel járulnak hozzá a Civil Naphoz. Kérjük töltsék ki a „SZÍNPADI FELLÉPÉSEK” jelentkezési lapot a lenti gombra kattintva!

A színpadi fellépések 10 percben tudnak megvalósulni 10.00 – 17.00 óra között.

A Színpadi programokkal kapcsolatban bármi kérdés felmerül, keressék Jurics Editet az alábbi telefonszámon: 30/296 3834

SZÍNPADI FELLÉPÉSEK jelentkezési lapja, az alábbi linken található:

JELENTKEZEM A SZÍNPADI MŰSORRA >>>

PROGRAMOKRA, KIÁLLÍTÁSOKRA JELENTKEZÉS

Ezen kívül várjuk a Civil Napon megjelenni szándékozó civil szervezetek jelentkezését, ha kiállítással, vagy programmal szeretnének részt venni, 10-17 óra között.

CIVIL NAPI programok jelentkezési lapja az alábbi linken található:

JELENTEKZEM A PROGRAMOKRA >>>

HALÁSZLÉ FŐZŐ VERSENY

Ebben az évben is megrendezésre kerül a hagyományos halászlé főző verseny.

Jelentkezés és a részletek hamarosan.

Társasházak bálja

Meghívó közgyűlésre 2021

a Társasházak Veszprémi Egyesülete (TVE)
Szeretettel meghívja a társasház képviselőit
az egyesület közgyűlésére

Időpont: 2021. október 15. (péntek) 16 óra
Helyszín: Agóra Veszprém Kulturális Központ
8200 Veszprém, Táborállás tér 1.

Napirend:
1) A közgyűlésen elnöklő személy, közgyűlési jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvet hitelesítő két tag megválasztása, határozatképesség megállapítása.
2) A 2020. évi beszámoló megtárgyalása, a Felügyelő Bizottság beszámolója.
3) A 2020. évi beszámoló elfogadása.
4) A 2021. évi költségvetési terv megtárgyalása, elfogadása.
5) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottság tagok felmentése.
6) A jelölő bizottság megválasztása. Jelöltek felvétele a szavazó listára.
7) Az elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
8) Az elnök egyedüli aláírási joggal történő felruházása a TVE bankszámlája felett.
9) A Társasházak Veszprémi Egyesület székhelyének módosítása (új székhely meghatározása).
10) Alapszabály módosítása (elfogadása):
• az új elnök, elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagokkal
• az új székhellyel.
11) Könyvelő felmondása.
12) Új könyvelő választása.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az aktuális taglétszám több mint a fele jelen van, vagy meghatalmazott útján képviselteti magát.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, 2021. október 15. 16 óra 15 perc kezdettel megismételt közgyűlést hívunk össze az eredeti közgyűléssel megegyező helyszínre és megegyező napirendi pontokkal.
A megismételt közgyűlés a jelenlevők létszámára tekintet nélkül határozatképes.

Veszprém, 2021. szeptember 29.
TVE Elnöksége

Meghívó taggyűlésre

a Társasházak Veszprémi Egyesülete Tisztelettel meghívja az egyesület taggyűlésére

Tisztelt Tagtársunk !
Értesítem, hogy június 30-án ( csütörtök ) 17:00 órakor
az egyesület közgyűlést tart

Helyszín: AGÓRA Kulturális Központ ( 8200 Veszprém Táborállás park 1.)
A taggyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítok.

Izent a képviselő, akciókra vágyik

Nagy fába vágta a fejszéjét Csík Richárd önkormányzati képviselő. Elképzelése az, hogy felrázza a társasházak közösségi életét – ami volt már élénkebb is – és ha lehet, bevonja őket mindenféle közösségi akcióba – legyen szó szemétszedésről, vagy szalonnasütésről -, ezen túlmenően pedig igyekszik kikérni a véleményüket környezetük alakítását illetően (pl. hol legyen parkoló, hol ne legyen, hol vágjanak ki fát, hol ne).

Erről egy Egyetemi-városrészi közös képviselők számára összehívott fórumon tájékoztatta a megjelent csaknem tucatnyi közös képviselőt és a Társasházak Veszprémi Egyesületének elnökét.

Fókuszban a szelektívhulladékgyűjtő szigetek

Konstruktív megbeszélés zajlott november 17-én a VHK központjában, amin Czaun János a VHK Kft ügyvezetője, Halmay Gábor és Csik Richárd önkormányzati képviselők, Kertész Csaba, Kertész Hajnalka közös képviselők, Mülner Attila a TVE elnöke, valamint Lékó Sándor a TVE elnökségi tagja vettek részt. A csaknem kétórás eszmecsere konstruktív légkörben lezajlott. A találkozó eredménye még karácsony előtt látható lesz Veszprém néhány utcájában.